Szkoła Podstawowa Nr 47

ul. Januszowicka 35-37
53-135 Wrocław
Telefon/Fax: 071-367-75-25
sp47@op.pl

Sekretariat jest czynny w godzinach 8:00 - 15:00

Dyrektor SP 47 informuje, że z powodu urlopu pracownika sekretariat szkoły będzie nieczynny w dniach od 21 lipca do 17 sierpnia 2014 r.
lipiec 7 2014

Oddział przedszkolny w SP47

Dyrektor SP 47 informuje, że na dzień 1 grudnia 2014 r. przewidywany jest termin uruchomienia 6 oddziałów przedszkolnych, dla dzieci 3, 4 i 5 letnich.

dashboard-real-time

Wnioski rekrutacyjne (można pobrać ze strony www.edu.wroclaw.pl w zakładce "Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej" – "Pliki do pobrania instrukcje") można składać w sekretariacie szkoły od dnia 1 lipca 2014 r. do 31 sierpnia 2014r.

Dnia 8 września 2014 roku o godzinie 10.00 wywieszone zostaną list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. W dniach 8 – 10 września 2014 r. należy złożyć oświadczenie woli korzystania z usług przedszkola. Dnia 15 września 2014 r. o godzinie 10.00 zostanie wywieszona ostateczna lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

czerwiec 16 2014

Kalendarz wrocławskiej edukacji

Od nowego roku szkolnego będzie można sprawdzać najważniejsze szkolne wydarzenia w kalendarzu wrocławskiej edukacji.

dashboard-real-time

Kalendarz będzie dostępny na portalu www.edu.wroclaw.pl. Już dziś można sprawdzić kiedy będą wolne dni w najbliższym roku szkolnym, w tym celu należy wejść na stronę kalendarz. Pełna funkcjonalność kalendarza dostępna jest dla osób posiadających konto na portalu Wrocławska Edukacja www.edu.wroclaw.pl. Jeśli nie masz konta na portalu - zachęcamy do jego utworzenia – dzięki niemu będziesz miał dostęp nie tylko do kalendarza, ale także do dziennika elektronicznego, platformy edukacyjnej, konta w chmurze Microsoft (poczta, dysk sieciowy, Office Online). Sprawdzisz także dostępność książki w bibliotece.

Aby utworzyć konto na portalu zgłoś się do sekretariatu szkoły – tam uzyskasz pełną informację.

Czerwiec 9 2014

Wrocławska Edukacja

Tworzenie kont ucznia

W związku z licznymi pytaniami odnośnie tworzenia kont ucznia informujemy, iż dziecko biorące udział w rekrutacji elektronicznej posiada już swoje konto w systemie. Konto to ma jednak zakres ograniczony, tzn. nie ma możliwości skorzystania z dziennika elektronicznego, zasobów biblioteki szkolnej czy platformy edukacyjnej. Ponadto w ramach utworzenia konta rekrutacyjnego, wyrażona jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych jedynie w celu postępowania rekrutacyjnego. W związku z powyższym uczeń powinien wypełnić wniosek o utworzenie konta ucznia na portalu internetowym "Wrocławska Edukacja". Dzięki temu ma dostęp do wspomnianych funkcjonalnościach (innych, jak rekrutacja).

Administrator
Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatączerwiec 3 2014

Młodzieżowe Igrzyska Sportowe

Szkoła Podstawowa numer 47 była gospodarzem VIII imprezy z cyklu "Młodzieżowe Igrzyska Sportowe".

dashboard-real-time

Do rywalizacji w sportowych, emocjonujących konkurencjach stawiło się 7 szkół, które walczyły o 3 bilety do Wielkiego Finału na Stadionie Miejskim. Niespodzianką tego dnia dla wszystkich było pojawienie się znanego gościa – Pani Renata Mauer Różańska, złota medalistka olimpijska dopingowała i pomagała uczestnikom w sportowych zabawach. Ostateczna klasyfikacja:

1 SP 47

2 SP 43

3 SP 68

4 SP 61

5 SP 109

6 SP 82

7 SP 25

czerwiec 3 2014

INFORMACJA O OBIADACH

Osoby zainteresowane żywieniem dziecka powinny zgłosić ten fakt w świetlicy szkolnej.

dashboard-real-time

1 Od 2.01.2014r obiady są dostarczane przez firmę: DGP CATERING PARTNER Sp. z o.o. z Legnicy.

2 Cena za 1 obiad wynosi 6 zł. Jest to cena za pełny, dwudaniowy obiad.

3 Odpłatność za obiady w czerwcu 2.06-26.06 wynosi 102 zł.

4 Opłaty za obiady dokonują rodzice przelewem na konto szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 5-10 VI 2014r.. Dowód wpłaty należy przesłać na adres obiady.sp47@wp.pl lub przedłożyć w świetlicy szkolnej do 10 V 2014r. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie może skutkować wykreśleniem dziecka z obiadów.

5 Jeśli rezygnują Państwo z obiadów w marcu należy wysłać wiadomość e-mail na adres: obiady.sp47@wp.pl lub złożyć pisemną rezygnację z obiadów w świetlicy.

6 Wszelkich informacji dotyczących należnych do zapłaty kwot /odpisów za poprzedni miesiąc, nadpłat i zaległości / uzyskają Państwo wysyłając e-maila na adres: obiady.sp47@wp.pl

7 ODWOŁYWANIE OBIADÓW: odbywa się w dotychczasowych godzinach czyli do godz. 8.30 w dniu, którego odwołanie dotyczy poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: wroclaw.kuchnia@dozorbud.pl lub telefonicznie pod numerem 71/3568631 lub poprzez wysłanie sms-a na numer 696031816

Maj 8 2014

Zaproszenie dla rodziców

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 47 we Wrocławiu serdecznie zaprasza rodziców przyszłorocznych uczniów klas I i oddziału '0' na spotkanie organizacyjne.

Szanowni Państwo,

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 47 we Wrocławiu serdecznie zaprasza rodziców przyszłorocznych uczniów klas I i oddziału „0” na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się dnia 16.06.2014, o godz. 17:00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 47 we Wrocławiu przy ul. Januszowickiej 35-37.

Z wyrazami szacunku,
Bogusława Pawłowska
Dyrektor SP 47marzec 20 2014

ZERÓWKA w SP 47

Zaczynamy rekrutację do zerówki w roku szkolnym 2014/2015.

dashboard-real-time

Informujemy, że zgodnie z pismem Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Specjalnych, z dnia 13 marca 2014 r. dotyczącym zadań planowych na rok szkolny 2014/2015, w naszej szkole powstanie oddział przedszkolny.

Zasady naboru

marzec 14 2014

Ranking najlepszych podstawówek we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa nr 47 we Wrocławiu na drugim miejscu w rankingu !!! Prezentujemy pierwsze 10 miejsc na podstawie Średniej punktów ze sprawdzianu szóstoklasisty w latach 2011-2013.

Nazwa szkoły Średnia punktów ze sprawdzianu szóstoklasisty w latach 2011-2013
SP 64 ul. Wojszycka31,00
SP 47, ul. Januszowicka30,91
Ogólnokształcąca szkoła muzyczna nr 2, ul. Krajewskiego30,78
Ogólnokształcąca szkoła muzyczna I i II stopnia, ul. Łowiecka30,65
SP 91, ul. Sempołowskiej30,57
SP 36, ul. Chopina30,17
SP 23, ul. Przystankowa29,93
SP 61, ul. Skarbowców29,745
SP 68, ul. Szczęśliwa29,73
SP 15, ul. Solskiego29,712

Dane z Gazety Wrocławskiej - wyniki wszystkich szkół podstawowych

luty 16 2014

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015.

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 47 we Wrocławiu podane za Statutem Szkoły.

Pobierz


listopad 1 2013

Opłaty za ksero

Konto do opłat za ksero

Pieniądze za ksero proszę wpłacać na konto komitetu rodzicielskiego. W tytule proszę podac klasę, której wpłata dotyczy. Numer konta to :

50 1160 2202 0000 0001 3193 9595

wrzesień 12 2013

Numery kont szkolnych

Od dnia 26 października 2012 roku w naszej szkole obowiazuja następujące numery kont.

Konta :

Numer konta, na które nalezy wpłacać pieniądze na obiady:


84 1020 5226 0000 6402 0418 5278

Numer konta, na które nalezy wpłacać pieniądze za ksero, na świetlicę i różnego rodzaju darowizny:

94 1020 5226 0000 6002 0418 5294