Szkoła Podstawowa Nr 47

ul. Januszowicka 35-37
53-135 Wrocław
Telefon/Fax: 071-367-75-25
sp47@op.pl

Sekretariat jest czynny w godzinach 8:00 - 15:00
marzec 3 2014

INFORMACJA O OBIADACH

Osoby zainteresowane żywieniem dziecka powinny zgłosić ten fakt w świetlicy szkolnej.

dashboard-real-time

1 Od 2.01.2014r obiady są dostarczane przez firmę: DGP CATERING PARTNER Sp. z o.o. z Legnicy.

2 Cena za 1 obiad wynosi 6 zł. Jest to cena za pełny, dwudaniowy obiad.

3 Odpłatność za obiady w kwietniu wynosi 108 zł.

4 Opłaty za obiady dokonują rodzice przelewem na konto szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 10 IV 2014r.. Dowód wpłaty należy przesłać na adres obiady.sp47@wp.pl lub przedłożyć w świetlicy szkolnej do 10 IV 2014r. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie może skutkować wykreśleniem dziecka z obiadów.

5 Jeśli rezygnują Państwo z obiadów w marcu należy wysłać wiadomość e-mail na adres: obiady.sp47@wp.pl lub złożyć pisemną rezygnację z obiadów w świetlicy.

6 Wszelkich informacji dotyczących należnych do zapłaty kwot /odpisów za poprzedni miesiąc, nadpłat i zaległości / uzyskają Państwo wysyłając e-maila na adres: obiady.sp47@wp.pl

7 ODWOŁYWANIE OBIADÓW: odbywa się w dotychczasowych godzinach czyli do godz. 8.30 w dniu, którego odwołanie dotyczy poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: wroclaw.kuchnia@dozorbud.pl lub telefonicznie pod numerem 71/3568631 lub poprzez wysłanie sms-a na numer 696031816

marzec 20 2014

ZERÓWKA w SP 47

Zaczynamy rekrutację do zerówki w roku szkolnym 2014/2015.

dashboard-real-time

Informujemy, że zgodnie z pismem Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Specjalnych, z dnia 13 marca 2014 r. dotyczącym zadań planowych na rok szkolny 2014/2015, w naszej szkole powstanie oddział przedszkolny.

marzec 14 2014

Ranking najlepszych podstawówek we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa nr 47 we Wrocławiu na drugim miejscu w rankingu !!! Prezentujemy pierwsze 10 miejsc na podstawie Średniej punktów ze sprawdzianu szóstoklasisty w latach 2011-2013.

Nazwa szkoły Średnia punktów ze sprawdzianu szóstoklasisty w latach 2011-2013
SP 64 ul. Wojszycka31,00
SP 47, ul. Januszowicka30,91
Ogólnokształcąca szkoła muzyczna nr 2, ul. Krajewskiego30,78
Ogólnokształcąca szkoła muzyczna I i II stopnia, ul. Łowiecka30,65
SP 91, ul. Sempołowskiej30,57
SP 36, ul. Chopina30,17
SP 23, ul. Przystankowa29,93
SP 61, ul. Skarbowców29,745
SP 68, ul. Szczęśliwa29,73
SP 15, ul. Solskiego29,712

Dane z Gazety Wrocławskiej - wyniki wszystkich szkół podstawowych

luty 16 2014

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015.

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 47 we Wrocławiu podane za Statutem Szkoły.

Pobierz


listopad 1 2013

Opłaty za ksero

Konto do opłat za ksero

Pieniądze za ksero proszę wpłacać na konto komitetu rodzicielskiego. W tytule proszę podac klasę, której wpłata dotyczy. Numer konta to :

50 1160 2202 0000 0001 3193 9595

wrzesień 12 2013

Numery kont szkolnych

Od dnia 26 października 2012 roku w naszej szkole obowiazuja następujące numery kont.

Konta :

Numer konta, na które nalezy wpłacać pieniądze na obiady:


84 1020 5226 0000 6402 0418 5278

Numer konta, na które nalezy wpłacać pieniądze za ksero, na świetlicę i różnego rodzaju darowizny:

94 1020 5226 0000 6002 0418 5294

wrzesień 3 2013

Zebrania z rodzicami, następne za 32 dni

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2013/2014.

dashboard-real-time

Terminy :

1 10.09.2013

2 22.10.2013

3 17.12.2013

4 4.02.2014

5 1.04.2014

6 20.05.2014

7 17.06.2014


Godziny zebrań:

  • dla klas I-III 16:30-18:30 indywidualne rozmowy z rodzicami; 17:30-18:00 spotkania wszystkich rodziców z wychowawcą klas;
  • dla klas IV-VI 17:00-17:30 spotkania wszystkich rodziców z wychowawcą klasy; 17:30-19 konsultacje z nauczycielami