Szkoła Podstawowa Nr 47

ul. Januszowicka 35-37
53-135 Wrocław
Telefon/Fax: 071-798-68-53
sp47@op.pl

Sekretariat jest czynny w godzinach 8:00 - 15:00
czerwiec 21 2015

Darmowe ćwiczenia

Rodzicu! Twoje dziecko ma prawo do darmowych podręczników i ćwiczeń!

Już dziś sprawdź, za co od 1 września 2015 r. nie musisz płacić!

Darmowe podręczniki i ćwiczenia

czerwiec 21 2015

Obiady 2015-2016

Umowa o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 19

Umowy do wglądu, wydrukowania i podpisania przez rodziców.

Prosimy o dostarczenie umów do intendenta przedszkola, który pracuje w godz. 7.00 -11.00 w budynku przedszkolnym ( I piętro) najpóźniej do 14.08. 2015. Przypominamy, że przedszkole w miesiącu lipcu jest zamknięte.

Pobierz

czerwiec 01 2015

Legitymacja

Umieszczenie numeru pesel na legitymacji

dashboard-real-time

Informujemy, że by legitymacja szkolna była ważna nalezy umieścić numer pesel dziecka na drugiej stronie legitymacji. W przypadku jego braku – legitymacja będzie nieważna i nie będzie uprawniała do korzystania z ulgi przy przejazdach środkami transportu zbiorowego – komunikacją miejską i komunikacją kolejową.
Wpis numeru PESEL musi być potwierdzony pieczątką szkoły.

Plik

czerwiec 10 2015

INFORMACJA O OBIADACH

Osoby zainteresowane żywieniem dziecka powinny zgłosić ten fakt w świetlicy szkolnej.

dashboard-real-time

1 Obiady są dostarczane przez firmę: DGP CATERING PARTNER Sp. z o.o.

2 Cena za 1 obiad wynosi 6 zł. Jest to cena za wsad do kotła

3 Opłaty za obiady dokonują rodzice przelewem na konto szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Wysokość opłaty w czerwcu wyniosi 114 zł (w dniu zakończenia roku szkolnego 26.06 (piątek) obiady są wydawane)

4 ODWOŁYWANIE OBIADÓW: od 01.02.2015 nastąpiła zmiana nr telefonu do odwoływania posiłków w szkole. Nowy numer to: 71 7986853 wew 141 do intendenta (Pani Ola). Można to zrobić wysylając maila na adres: obiady.sp.47@wp.pl . Odwoływania będą przyjmowane od godziny 7.00 do 8.00.

5 Jadłospis: poniżej do pobrania jadłospis obowiazujący w dniach 08.06.2015-19.06.2015

Jadłospis

styczeń 02 2015

Telefony

Zmiana numerów telefonów

dashboard-real-time

Nastąpiła zmiana numerów telefonów.
Nowe numery do pobrania w poniższym pliku:

Telefony

grudzień 03 2014

Uchwała nr 7/02/12/2014

Bezpieczeństwo w szkole

dashboard-real-time

W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa uczniom postanawiamy:
Z dniem 8 grudnia 2014r. osoby dorosłe z wyłączeniem pracowników szkoły, nie wchodzą na teren szkoły (również do szatni).
Jeżeli zaistnieje konieczność kontaktu rodzica lub opiekuna prawnego ze swoim dzieckiem lub nauczycielem, należy wpisać się do zeszytu, który znajduje się na portierni i pobrać plakietkę. Plakietkę należy przypiąć w widocznym miejscu. Wychodząc należy zwrócić plakietkę i wypisać się z zeszytu.

październik 08 2014

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Pomoc dla rodzin z przynajmniej trójką dzieci

dashboard-real-time

W czerwcu 2014 roku została wprowadzona Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, która uprawnia do szeregu ulg na terenie całego kraju. W związku z tym proszę poinformować rodziców, o możliwości składania wniosków o wydanie karty (Karty Dużej Rodziny) w siedzibie Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny MOPS przy ul. Dąbrowskiego 11/2 w dni robocze poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach 7.30 do 15.30, we wtorki od 10.00 do 15.30.
Karta przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Więcej informacji na stronie: http://www.rodzina.gov.pl lub pod numerem tel. 71 782 35 94, 71 782 35 95 (Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny MOPS).