Szkoła Podstawowa Nr 47

ul. Januszowicka 35-37
53-135 Wrocław
Telefon/Fax: 071-367-75-25
sp47@op.pl

Sekretariat jest czynny w godzinach 8:00 - 15:00
październik 24 2014

Przedszkole

Zaproszenie na spotkanie organizacyjne

dashboard-real-time

Dyrektor szkoły Podstawowej nr 47 informuje, że tworzące się przy szkole przedszkole planuje rozpocząć swoja działalność dnia 15 grudnia 2014r.
Zapraszamy rodziców dzieci przedszkolnych na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w szkole
13 listopada 2014 o godzinie 17.00 w sali nr 20.

październik 20 2014

Nakrętki

Akcja zbierania nakrętek

dashboard-real-time

W roku szkolnym 2014/15 kontynuujemy akcję "Nakrętka". Zebrane nakrętki przekazywane są na bieżąco do Fundacji "Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci", przy ul. Jedności Narodowej 47/47a/49a.

W imieniu fundacji dziękujemy wszystkim za udział.

październik 20 2014

Makulatura

Podsumowanie akcji "Zbieramy makulaturę"

dashboard-real-time

W dniach 29.09.2014 - 2.10.2014 przeprowadziliśmy w naszej szkole zbiórkę makulatury. W sumie udało nam się zebrać 910kg makulatury, co dało kwotę 136zł. Zebrana kwota została przekazana na zakup książek do biblioteki szkolnej.

Serdecznie dziękujemy za udział w akcji.

październik 20 2014

Diagnoza

Diagnoza wstępna uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2014/2015

dashboard-real-time

We wrześniu i paŸdzierniku została przeprowadzona wstępna diagnostyczna ocena rozwoju i możliwości dziecka rozpoczynającego naukę w klasie pierwszej. Celem jej było dostarczenie informacji o indywidualnych możliwościach i poziomie rozwoju fizycznego, społeczno – emocjonalnego dziecka oraz rozwoju jego funkcji poznawczo – motorycznych, warunkujących osiąganie sukcesów w edukacji szkolnej.
Więcej informacji do pabrania w pliku poniżej:

Diagnoza

październik 17 2014

Absolwenci

Zaproszenie absolwentów do napisania wspomnień i reflekcji

dashboard-real-time

Serdecznie zapraszamy Absolwentów naszej szkoły, do napisania krótkich wspomnień i refleksji
związanych z pobytem w Szkole Podstawowej nr 47 i przesłanie ich na adres:
krzak.malgorzata@gmail.com

Dziękujemy bardzo,
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne SP47

październik 09 2014

Zaproszenie

Uwagi dotyczące życia szkoły

dashboard-real-time

Zapraszamy serdecznie wszystkich rodziców do przekazywania propozycji i uwag dotyczących życia szkoły w formie pisemnej lub mailowej na adres sp47@op.pl

Z wyrazami szacunku,
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne SP47

październik 08 2014

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Pomoc dla rodzin z przynajmniej trójką dzieci

dashboard-real-time

W czerwcu 2014 roku została wprowadzona Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, która uprawnia do szeregu ulg na terenie całego kraju. W związku z tym proszę poinformować rodziców, o możliwości składania wniosków o wydanie karty (Karty Dużej Rodziny) w siedzibie Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny MOPS przy ul. Dąbrowskiego 11/2 w dni robocze poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach 7.30 do 15.30, we wtorki od 10.00 do 15.30.
Karta przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Więcej informacji na stronie: http://www.rodzina.gov.pl lub pod numerem tel. 71 782 35 94, 71 782 35 95 (Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny MOPS).

Wrzesień 19 2014

Spotkania z rodzicami

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2014/2015

dashboard-real-time

Spotkania z rodziacami uczniów klas "0"-6 będą odbywać się o godzinie 17

dla klas "0" - 3 w dniach

03.11.2014
15.12.2014
02.02.2015
23.03.2015
18.05.2015
22.06.2015

dla klas 4 - 6 w dniach

04.11.2014
16.12.2014
03.02.2015
24.03.2015
19.05.2015
23.06.2015

wrzesień 17 2014

Ubezpieczenie

Oferta ubezpieczyciela - Generali

dashboard-real-time

Oferta ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla uczniów, nauczycieli oraz personelu administracyjno – gospodarczego. Poniżej do pobrania informacje ogólne, warunki ubezpieczenia oraz formularz zgłoszenia szkody.

Ogólnie Warunki Formularz

wrzesień 10 2014

Ksero

Opłaty za ksero

Opłata na ksero w roku szkolnym 2014/2015 wynosi 20 zł.
Skarbnicy klasowi są proszeni o wpłacenie pieniędzy do końca października 2014r. na konto o numerze:
94 1020 5226 0000 6002 0418 5294.
W tytule przelewu prosze podać jakiej klasy wpłata dotyczy.

wrzesień 3 2014

INFORMACJA O OBIADACH

Osoby zainteresowane żywieniem dziecka powinny zgłosić ten fakt w świetlicy szkolnej.

dashboard-real-time

1 Obiady są dostarczane przez firmę: DGP CATERING PARTNER Sp. z o.o.

2 Cena za 1 obiad wynosi 6 zł. Jest to cena za wsad do kotła

3 Opłaty za obiady dokonują rodzice przelewem na konto szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Wysokość opłaty w listopadzie wyniosi 108 zł (bez 10.11.2014 - tego dnia obiadów nie będzie).

4 ODWOŁYWANIE OBIADÓW: odbywa się w dotychczasowych godzinach czyli do godz. 8.30 w dniu, którego odwołanie dotyczy telefonicznie na numer: 732816805

5 Jadłospis: poniżej do pobrania jadłospis obowiazujący w dniach 10.11.2014-21.11.2014

Jadłospis

lipiec 7 2014

Oddział przedszkolny w SP47

Dyrektor SP 47 informuje, że na dzień 1 grudnia 2014 r. przewidywany jest termin uruchomienia 6 oddziałów przedszkolnych, dla dzieci 3, 4 i 5 letnich.

dashboard-real-time

Wnioski rekrutacyjne (można pobrać ze strony www.edu.wroclaw.pl w zakładce "Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej" – "Pliki do pobrania instrukcje") można składać w sekretariacie szkoły od dnia 1 lipca 2014 r. do 31 sierpnia 2014r.

Dnia 8 września 2014 roku o godzinie 10.00 wywieszone zostaną list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. W dniach 8 – 10 września 2014 r. należy złożyć oświadczenie woli korzystania z usług przedszkola. Dnia 15 września 2014 r. o godzinie 10.00 zostanie wywieszona ostateczna lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

czerwiec 16 2014

Kalendarz wrocławskiej edukacji

Od nowego roku szkolnego będzie można sprawdzać najważniejsze szkolne wydarzenia w kalendarzu wrocławskiej edukacji.

dashboard-real-time

Kalendarz będzie dostępny na portalu www.edu.wroclaw.pl. Już dziś można sprawdzić kiedy będą wolne dni w najbliższym roku szkolnym, w tym celu należy wejść na stronę kalendarz. Pełna funkcjonalność kalendarza dostępna jest dla osób posiadających konto na portalu Wrocławska Edukacja www.edu.wroclaw.pl. Jeśli nie masz konta na portalu - zachęcamy do jego utworzenia – dzięki niemu będziesz miał dostęp nie tylko do kalendarza, ale także do dziennika elektronicznego, platformy edukacyjnej, konta w chmurze Microsoft (poczta, dysk sieciowy, Office Online). Sprawdzisz także dostępność książki w bibliotece.

Aby utworzyć konto na portalu zgłoś się do sekretariatu szkoły – tam uzyskasz pełną informację.

Czerwiec 9 2014

Wrocławska Edukacja

Tworzenie kont ucznia

W związku z licznymi pytaniami odnośnie tworzenia kont ucznia informujemy, iż dziecko biorące udział w rekrutacji elektronicznej posiada już swoje konto w systemie. Konto to ma jednak zakres ograniczony, tzn. nie ma możliwości skorzystania z dziennika elektronicznego, zasobów biblioteki szkolnej czy platformy edukacyjnej. Ponadto w ramach utworzenia konta rekrutacyjnego, wyrażona jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych jedynie w celu postępowania rekrutacyjnego. W związku z powyższym uczeń powinien wypełnić wniosek o utworzenie konta ucznia na portalu internetowym "Wrocławska Edukacja". Dzięki temu ma dostęp do wspomnianych funkcjonalnościach (innych, jak rekrutacja).

Administrator
Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą