Szkoła Podstawowa Nr 47

ul. Januszowicka 35-37
53-135 Wrocław
Telefon/Fax: 071-798-68-53
sp47@op.pl

Sekretariat jest czynny w godzinach 8:00 - 15:00
styczeń 08 2015

INFORMACJA O OBIADACH

Osoby zainteresowane żywieniem dziecka powinny zgłosić ten fakt w świetlicy szkolnej.

dashboard-real-time

1 Obiady są dostarczane przez firmę: DGP CATERING PARTNER Sp. z o.o.

2 Cena za 1 obiad wynosi 6 zł. Jest to cena za wsad do kotła

3 Opłaty za obiady dokonują rodzice przelewem na konto szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Wysokość opłaty w lutym wyniosi 120 zł.

4 ODWOŁYWANIE OBIADÓW: od 01.02.2015 nastąpi zmiana nr telefonu do odwoływania posiłków w szkole. Nowy numer to: 732816805 wew 141 do intendenta (Pani Ola). Odwoływania będą przyjmowane od godziny 7.00 do 8.00.

5 Jadłospis: poniżej do pobrania jadłospis obowiazujący w dniach 08.12.2014-18.12.2014

Jadłospis

styczeń 02 2015

Telefony

Zmiana numerów telefonów

dashboard-real-time

Nastąpiła zmiana numerów telefonów.
Nowe numery do pobrania w poniższym pliku:

Telefony

grudzień 20 2014

Charytatywność

Podziękowanie za udział w akcjach charytatywnych

dashboard-real-time

Dyrekcja szkoły oraz Grono Pedagogiczne serdecznie dziękuje za okazane serce i bezinteresowną pomoc wszystkim rodzicom i uczniom, którzy wzięli udział w akcjach charytatywnych organizowanych w naszej szkole.

grudzień 03 2014

Uchwała nr 7/02/12/2014

Bezpieczeństwo w szkole

dashboard-real-time

W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa uczniom postanawiamy:
Z dniem 8 grudnia 2014r. osoby dorosłe z wyłączeniem pracowników szkoły, nie wchodzą na teren szkoły (również do szatni).
Jeżeli zaistnieje konieczność kontaktu rodzica lub opiekuna prawnego ze swoim dzieckiem lub nauczycielem, należy wpisać się do zeszytu, który znajduje się na portierni i pobrać plakietkę. Plakietkę należy przypiąć w widocznym miejscu. Wychodząc należy zwrócić plakietkę i wypisać się z zeszytu.

listopad 24 2014
dashboard-real-time

W tegorocznej XIII Edycji Radosnych Obchodów Święta Niepodległości we Wrocławiu nasza szkoła wzięła udział w Konkursie Plastycznym "Husaria – nasza duma narodowa".
Praca uczennicy Wiktorii Opolskiej z klasy 6 jest wyeksponowana wraz z najlepszymi w Kościele Garnizonowym.
Wystawa trwa do 10 grudnia.
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia prac.
Opiekun: Małgorzata Grabowska – Drukier

listopad 24 2014

Przedszkole

Zaproszenie na spotkanie

dashboard-real-time

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 47 zaprasza Rodziców dzieci przedszkolnych na spotkanie, które odbędzie się 11.12.2014r. (czwartek) o godz. 17:00.
Na pierwszą część spotkania zapraszamy do sali nr 20 w szkole, natomiast druga część odbędzie się w przedszkolu z nauczycielkami poszczególnych grup.
Przypominamy, iż przedszkole rozpoczyna swoją działalność 15.12.2014 i będzie otwarte w godzinach od 06:30 – 17:00.

październik 20 2014

Nakrętki

Akcja zbierania nakrętek

dashboard-real-time

W roku szkolnym 2014/15 kontynuujemy akcję "Nakrętka". Zebrane nakrętki przekazywane są na bieżąco do Fundacji "Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci", przy ul. Jedności Narodowej 47/47a/49a.

W imieniu fundacji dziękujemy wszystkim za udział.

październik 20 2014

Makulatura

Podsumowanie akcji "Zbieramy makulaturę"

dashboard-real-time

W dniach 29.09.2014 - 2.10.2014 przeprowadziliśmy w naszej szkole zbiórkę makulatury. W sumie udało nam się zebrać 910kg makulatury, co dało kwotę 136zł. Zebrana kwota została przekazana na zakup książek do biblioteki szkolnej.

Serdecznie dziękujemy za udział w akcji.

październik 20 2014

Diagnoza

Diagnoza wstępna uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2014/2015

dashboard-real-time

We wrześniu i październiku została przeprowadzona wstępna diagnostyczna ocena rozwoju i możliwości dziecka rozpoczynającego naukę w klasie pierwszej. Celem jej było dostarczenie informacji o indywidualnych możliwościach i poziomie rozwoju fizycznego, społeczno – emocjonalnego dziecka oraz rozwoju jego funkcji poznawczo – motorycznych, warunkujących osiąganie sukcesów w edukacji szkolnej.
Więcej informacji do pabrania w pliku poniżej:

Diagnoza

październik 17 2014

Absolwenci

Zaproszenie absolwentów do napisania wspomnień i reflekcji

dashboard-real-time

Serdecznie zapraszamy Absolwentów naszej szkoły, do napisania krótkich wspomnień i refleksji
związanych z pobytem w Szkole Podstawowej nr 47 i przesłanie ich na adres:
krzak.malgorzata@gmail.com

Dziękujemy bardzo,
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne SP47

październik 09 2014

Zaproszenie

Uwagi dotyczące życia szkoły

dashboard-real-time

Zapraszamy serdecznie wszystkich rodziców do przekazywania propozycji i uwag dotyczących życia szkoły w formie pisemnej lub mailowej na adres sp47@op.pl

Z wyrazami szacunku,
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne SP47

październik 08 2014

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Pomoc dla rodzin z przynajmniej trójką dzieci

dashboard-real-time

W czerwcu 2014 roku została wprowadzona Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, która uprawnia do szeregu ulg na terenie całego kraju. W związku z tym proszę poinformować rodziców, o możliwości składania wniosków o wydanie karty (Karty Dużej Rodziny) w siedzibie Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny MOPS przy ul. Dąbrowskiego 11/2 w dni robocze poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach 7.30 do 15.30, we wtorki od 10.00 do 15.30.
Karta przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Więcej informacji na stronie: http://www.rodzina.gov.pl lub pod numerem tel. 71 782 35 94, 71 782 35 95 (Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny MOPS).

Wrzesień 19 2014

Spotkania z rodzicami

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2014/2015

dashboard-real-time

Spotkania z rodziacami uczniów klas "0"-6 będą odbywać się o godzinie 17

dla klas "0" - 3 w dniach

03.11.2014
15.12.2014
02.02.2015
23.03.2015
18.05.2015
22.06.2015

dla klas 4 - 6 w dniach

04.11.2014
16.12.2014
03.02.2015
24.03.2015
19.05.2015
23.06.2015

wrzesień 17 2014

Ubezpieczenie

Oferta ubezpieczyciela - Generali

dashboard-real-time

Oferta ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla uczniów, nauczycieli oraz personelu administracyjno – gospodarczego. Poniżej do pobrania informacje ogólne, warunki ubezpieczenia oraz formularz zgłoszenia szkody.

Ogólnie Warunki Formularz