Szkoła Podstawowa Nr 47

ul. Januszowicka 35-37
53-135 Wrocław
Telefon/Fax: 071-798-68-53
sp47@op.pl

Sekretariat jest czynny w godzinach 8:00 - 15:00
marzec 24 2015

Rekrutacja

Rekrutacja do przedszkola 24.03.2015 - 02.04.2015

dashboard-real-time

UWAGA RODZICE rekrutujący dzieci do przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 47. Prosimy we wnioskach do rekrutacji (www.edu.wroclaw.pl) zaznaczyć Przedszkole nr 19 ul. Kutnowska 10 we Wrocławiu
gdyż od 1.09. 2015 taki będzie obowiązywał nr i adres naszego przedszkola przy szkole.
Wnioski z załącznikami należy składać w sekretaracie Szkoły Podstawowej nr 47.

marzec 24 2015

Bibułkowe krajobrazy

Wyniki konkursu

Wyniki świetlicowego konkursu międzyszkolnego Bibułkowe krajobrazy
I - Karolina Rząsa SP 83
II - Aleksandra Boksz SP 47
III - Gabriela Gnacek SP 12
Zuzanna Boczek SP 47

wyróżnienia:
Sonia Obolewicz SP 47
Zuzanna Kamieniecka ZSP 7
Urszula Mołas ZS 17

GRATULUJEMY!
Zapraszamy opiekunów po odbiór dyplomów i nagród po świętach.

marzec 24 2015

Sprawdzian szóstoklasisty

01.04.2015 Sprawdzian szóstoklasisty

dashboard-real-time

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY odbędzie się 1 kwietnia o godz. 9.00
Uczniowie przychodzą w strojach galowych na godzinę 8.45.
Proszę zabrać ze sobą:
- legitymację szkolną,
- czarny długopis,
-przyrządy geometryczne.
Na salę nie wnosimy telefonów komórkowych.

P o w o d z e n i a!!!

marzec 27 2015

INFORMACJA O OBIADACH

Osoby zainteresowane żywieniem dziecka powinny zgłosić ten fakt w świetlicy szkolnej.

dashboard-real-time

1 Obiady są dostarczane przez firmę: DGP CATERING PARTNER Sp. z o.o.

2 Cena za 1 obiad wynosi 6 zł. Jest to cena za wsad do kotła

3 Opłaty za obiady dokonują rodzice przelewem na konto szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Wysokość opłaty w marcu wyniosi 132 zł.

4 ODWOŁYWANIE OBIADÓW: od 01.02.2015 nastąpiła zmiana nr telefonu do odwoływania posiłków w szkole. Nowy numer to: 71 7986853 wew 141 do intendenta (Pani Ola). Można to zrobić wysylając maila na adres: obiady.sp.47@wp.pl . Odwoływania będą przyjmowane od godziny 7.00 do 8.00.

5 Jadłospis: poniżej do pobrania jadłospis obowiazujący w dniach 30.03.2015-10.04.2015

Jadłospis

marzec 24 2015

Matematyka klasy 1-3

Matematyczne przygody

dashboard-real-time

Terminarz szkolnych konkursów matematycznych dla klas 1-3

Konkursy

marzec 17 2015

Zdrowie

ZDROWE NAWYKI – DOBRE WYNIKI

dashboard-real-time

Szczegóły szkolnego konkursu fotograficzno-plastycznego promującego spozywanie zdrowego drugiego śniadania pod hasłem „ZDROWE NAWYKI – DOBRE WYNIKI” do pobrania w poniższym pliku:

Zdrowie

marzec 17 2015

Talenty

Mamy różne talenty

dashboard-real-time

Szczegóły dotyczące szkolnego konkursu "Mamy różne talenty" w poniższym pliku:

Talenty

luty 23 2015

1% podatku

Przekazanie 1%podatku

dashboard-real-time

Szkoła Podstawowa nr 47 zwraca się z prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli o przekazanie 1% podatku dla dla dzieci pracowników naszej szkoły. Szczegóły do pobrania w poniższym pliku:

1% podatku

luty 23 2015

Dary

Pomagam dzieciom w krajach misyjnych

dashboard-real-time

W naszej szkole odbyła się zbiórka przyborów szkolnych dla afrykańskich dzieci - Czad, Republika Środkowoafrykańska.
Dziękujemy uczniom i ich rodzicom oraz pracownikom szkoły za zaangażowanie.
Dary przekazano fundacji Kapucyni i Misje.

luty 06 2015

Rekrutacja do klas pierwszych

W związku z rozpoczynającymi się pracami dotyczącymi rekrutacji do klas I szkół podstawowych SP 47 udostępnia dokumenty dla rodziców.

Do pobrania udostępniamy harmonogram dla rodziców, kryteria rekrutacji uzgodnione z dyrektorami i koordynatorami szkół podstawowych, zasady rekrutacji do klas I szkół podstawowych, oświadczenie rodziców.

Informujemy, że zasady rekrutacji, kryteria i terminy rekrutacji do klas I szkół podstawowych zostaną opublikowane na stronie www.wroclaw.pl oraz www.edu.wroclaw.pl po 16 lutym 2015 roku.

marzec 01 2015

INFORMACJA O OBIADACH

Osoby zainteresowane żywieniem dziecka powinny zgłosić ten fakt w świetlicy szkolnej.

dashboard-real-time

1 Obiady są dostarczane przez firmę: DGP CATERING PARTNER Sp. z o.o.

2 Cena za 1 obiad wynosi 6 zł. Jest to cena za wsad do kotła

3 Opłaty za obiady dokonują rodzice przelewem na konto szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Wysokość opłaty w lutym wyniosi 120 zł.

4 ODWOŁYWANIE OBIADÓW: od 01.02.2015 nastąpiła zmiana nr telefonu do odwoływania posiłków w szkole. Nowy numer to: 71 7986853 wew 141 do intendenta (Pani Ola). Można to zrobić wysylając maila na adres: obiady.sp.47@wp.pl . Odwoływania będą przyjmowane od godziny 7.00 do 8.00.

5 Jadłospis: poniżej do pobrania jadłospis obowiazujący w dniach 02.03.2015-13.03.2015

Jadłospis

styczeń 02 2015

Telefony

Zmiana numerów telefonów

dashboard-real-time

Nastąpiła zmiana numerów telefonów.
Nowe numery do pobrania w poniższym pliku:

Telefony

grudzień 20 2014

Charytatywność

Podziękowanie za udział w akcjach charytatywnych

dashboard-real-time

Dyrekcja szkoły oraz Grono Pedagogiczne serdecznie dziękuje za okazane serce i bezinteresowną pomoc wszystkim rodzicom i uczniom, którzy wzięli udział w akcjach charytatywnych organizowanych w naszej szkole.

grudzień 03 2014

Uchwała nr 7/02/12/2014

Bezpieczeństwo w szkole

dashboard-real-time

W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa uczniom postanawiamy:
Z dniem 8 grudnia 2014r. osoby dorosłe z wyłączeniem pracowników szkoły, nie wchodzą na teren szkoły (również do szatni).
Jeżeli zaistnieje konieczność kontaktu rodzica lub opiekuna prawnego ze swoim dzieckiem lub nauczycielem, należy wpisać się do zeszytu, który znajduje się na portierni i pobrać plakietkę. Plakietkę należy przypiąć w widocznym miejscu. Wychodząc należy zwrócić plakietkę i wypisać się z zeszytu.

październik 20 2014

Nakrętki

Akcja zbierania nakrętek

dashboard-real-time

W roku szkolnym 2014/15 kontynuujemy akcję "Nakrętka". Zebrane nakrętki przekazywane są na bieżąco do Fundacji "Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci", przy ul. Jedności Narodowej 47/47a/49a.

W imieniu fundacji dziękujemy wszystkim za udział.

październik 20 2014

Makulatura

Podsumowanie akcji "Zbieramy makulaturę"

dashboard-real-time

W dniach 29.09.2014 - 2.10.2014 przeprowadziliśmy w naszej szkole zbiórkę makulatury. W sumie udało nam się zebrać 910kg makulatury, co dało kwotę 136zł. Zebrana kwota została przekazana na zakup książek do biblioteki szkolnej.

Serdecznie dziękujemy za udział w akcji.

październik 17 2014

Absolwenci

Zaproszenie absolwentów do napisania wspomnień i reflekcji

dashboard-real-time

Serdecznie zapraszamy Absolwentów naszej szkoły, do napisania krótkich wspomnień i refleksji
związanych z pobytem w Szkole Podstawowej nr 47 i przesłanie ich na adres:
krzak.malgorzata@gmail.com

Dziękujemy bardzo,
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne SP47

październik 09 2014

Zaproszenie

Uwagi dotyczące życia szkoły

dashboard-real-time

Zapraszamy serdecznie wszystkich rodziców do przekazywania propozycji i uwag dotyczących życia szkoły w formie pisemnej lub mailowej na adres sp47@op.pl

Z wyrazami szacunku,
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne SP47

październik 08 2014

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Pomoc dla rodzin z przynajmniej trójką dzieci

dashboard-real-time

W czerwcu 2014 roku została wprowadzona Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, która uprawnia do szeregu ulg na terenie całego kraju. W związku z tym proszę poinformować rodziców, o możliwości składania wniosków o wydanie karty (Karty Dużej Rodziny) w siedzibie Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny MOPS przy ul. Dąbrowskiego 11/2 w dni robocze poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach 7.30 do 15.30, we wtorki od 10.00 do 15.30.
Karta przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Więcej informacji na stronie: http://www.rodzina.gov.pl lub pod numerem tel. 71 782 35 94, 71 782 35 95 (Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny MOPS).

Wrzesień 19 2014

Spotkania z rodzicami

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2014/2015

dashboard-real-time

Spotkania z rodziacami uczniów klas "0"-6 będą odbywać się o godzinie 17

dla klas "0" - 3 w dniach

23.03.2015
18.05.2015
22.06.2015

dla klas 4 - 6 w dniach

24.03.2015
19.05.2015
23.06.2015

wrzesień 17 2014

Ubezpieczenie

Oferta ubezpieczyciela - Generali

dashboard-real-time

Oferta ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla uczniów, nauczycieli oraz personelu administracyjno – gospodarczego. Poniżej do pobrania informacje ogólne, warunki ubezpieczenia oraz formularz zgłoszenia szkody.

Ogólnie Warunki Formularz