Szkoła Podstawowa Nr 47

ul. Januszowicka 35-37
53-135 Wrocław
Telefon/Fax: 071-367-75-25
sp47@op.pl

Sekretariat jest czynny w godzinach 8:00 - 15:00
Wrzesień 19 2014

Spotkania z rodzicami

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2014/2015

dashboard-real-time

Spotkania z rodziacami uczniów klas "0"-6 będą odbywać się o godzinie 17

dla klas "0" - 3 w dniach

03.11.2014
15.12.2014
02.02.2015
23.03.2015
18.05.2015
22.06.2015

dla klas 4 - 6 w dniach

04.11.2014
16.12.2014
03.02.2015
24.03.2015
19.05.2015
23.06.2015

wrzesień 17 2014

Ubezpieczenie

Oferta ubezpieczyciela - Generali

dashboard-real-time

Oferta ubezpieczenia Następstw Nieszczęœliwych Wypadków dla uczniów, nauczycieli oraz personelu administracyjno – gospodarczego. Poniżej do pobrania informacje ogólne, warunki ubezpieczenia oraz formularz zgłoszenia szkody.

Ogólnie Warunki Formularz

wrzesień 15 2014

Zaproszenie

spotkanie Rady Rodziców

dashboard-real-time

Zapraszamy przedstawicieli Trójek Klasowych na plenarne spotkanie Rady Rodziców dnia 23 września na godzinę 17.00 do sali nr 20.

wrzesień 10 2014

Projekt obywatelski

Bezpieczna droga do SP 47 i MDK Krzyki

dashboard-real-time

Zapraszamy rodziców dzieci uczęszczających do SP nr 47 do głosowania w Projekcie Obywatelskim nr 118, dotyczącym bezpiecznego przejścia na skrzyżowaniu ulic: Powstańców Śląskich- Sokola.
Temat Projektu: „Bezpieczna droga do SP 47 i do MDK Krzyki”.
Formularz do głosowania znajduje się na stronie: http://www.wroclaw.pl/wroclawski-budzet-obywatelski
Termin głosowania od 15 do 29 września 2014r.

wrzesień 10 2014

Ksero

Opłaty za ksero

dashboard-real-time

Opłata na ksero w roku szkolnym 2014/2015 wynosi 20 zł.
Skarbnicy klasowi są proszeni o wpłacenie pieniędzy do końca października 2014r. na konto o numerze:
94 1020 5226 0000 6002 0418 5294.
W tytule przelewu prosze podać jakiej klasy wpłata dotyczy.

wrzesień 3 2014

INFORMACJA O OBIADACH

Osoby zainteresowane żywieniem dziecka powinny zgłosić ten fakt w świetlicy szkolnej.

dashboard-real-time

1 Obiady są dostarczane przez firmę: DGP CATERING PARTNER Sp. z o.o.

2 Cena za 1 obiad wynosi 6 zł. Jest to cena za wsad do kotła

3 Opłaty za obiady dokonują rodzice przelewem na konto szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia każdego miesiąca. We wrześniu opłata wynosi 102 zł(obiady od 8.09-30.09.2014r).

4 ODWOŁYWANIE OBIADÓW: odbywa się w dotychczasowych godzinach czyli do godz. 8.30 w dniu, którego odwołanie dotyczy telefonicznie na numer: 732816805

lipiec 7 2014

Oddział przedszkolny w SP47

Dyrektor SP 47 informuje, że na dzień 1 grudnia 2014 r. przewidywany jest termin uruchomienia 6 oddziałów przedszkolnych, dla dzieci 3, 4 i 5 letnich.

dashboard-real-time

Wnioski rekrutacyjne (można pobrać ze strony www.edu.wroclaw.pl w zakładce "Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej" – "Pliki do pobrania instrukcje") można składać w sekretariacie szkoły od dnia 1 lipca 2014 r. do 31 sierpnia 2014r.

Dnia 8 września 2014 roku o godzinie 10.00 wywieszone zostaną list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. W dniach 8 – 10 września 2014 r. należy złożyć oświadczenie woli korzystania z usług przedszkola. Dnia 15 września 2014 r. o godzinie 10.00 zostanie wywieszona ostateczna lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

czerwiec 16 2014

Kalendarz wrocławskiej edukacji

Od nowego roku szkolnego będzie można sprawdzać najważniejsze szkolne wydarzenia w kalendarzu wrocławskiej edukacji.

dashboard-real-time

Kalendarz będzie dostępny na portalu www.edu.wroclaw.pl. Już dziś można sprawdzić kiedy będą wolne dni w najbliższym roku szkolnym, w tym celu należy wejść na stronę kalendarz. Pełna funkcjonalność kalendarza dostępna jest dla osób posiadających konto na portalu Wrocławska Edukacja www.edu.wroclaw.pl. Jeśli nie masz konta na portalu - zachęcamy do jego utworzenia – dzięki niemu będziesz miał dostęp nie tylko do kalendarza, ale także do dziennika elektronicznego, platformy edukacyjnej, konta w chmurze Microsoft (poczta, dysk sieciowy, Office Online). Sprawdzisz także dostępność książki w bibliotece.

Aby utworzyć konto na portalu zgłoś się do sekretariatu szkoły – tam uzyskasz pełną informację.

Czerwiec 9 2014

Wrocławska Edukacja

Tworzenie kont ucznia

W związku z licznymi pytaniami odnośnie tworzenia kont ucznia informujemy, iż dziecko biorące udział w rekrutacji elektronicznej posiada już swoje konto w systemie. Konto to ma jednak zakres ograniczony, tzn. nie ma możliwości skorzystania z dziennika elektronicznego, zasobów biblioteki szkolnej czy platformy edukacyjnej. Ponadto w ramach utworzenia konta rekrutacyjnego, wyrażona jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych jedynie w celu postępowania rekrutacyjnego. W związku z powyższym uczeń powinien wypełnić wniosek o utworzenie konta ucznia na portalu internetowym "Wrocławska Edukacja". Dzięki temu ma dostęp do wspomnianych funkcjonalnościach (innych, jak rekrutacja).

Administrator
Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą