Szkoła Podstawowa Nr 47

ul. Januszowicka 35-37
53-135 Wrocław
Telefon/Fax: 071-367-75-25
sp47@op.pl

Sekretariat jest czynny w godzinach 8:00 - 15:00
listopad 24 2014
dashboard-real-time

W tegorocznej XIII Edycji Radosnych Obchodów Święta Niepodległości we Wrocławiu nasza szkoła wzięła udział w Konkursie Plastycznym "Husaria – nasza duma narodowa".
Praca uczennicy Wiktorii Opolskiej z klasy 6 jest wyeksponowana wraz z najlepszymi w Koœciele Garnizonowym.
Wystawa trwa do 10 grudnia.
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia prac.
Opiekun: Małgorzata Grabowska – Drukier

listopad 24 2014

Przedszkole

Zaproszenie na spotkanie

dashboard-real-time

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 47 zaprasza Rodziców dzieci przedszkolnych na spotkanie, które odbędzie się 11.12.2014r. (czwartek) o godz. 17:00.
Na pierwszą część spotkania zapraszamy do sali nr 20 w szkole, natomiast druga część odbędzie się w przedszkolu z nauczycielkami poszczególnych grup.
Przypominamy, iż przedszkole rozpoczyna swoją działalność 15.12.2014 i będzie otwarte w godzinach od 06:30 – 17:00.

październik 20 2014

Nakrętki

Akcja zbierania nakrętek

dashboard-real-time

W roku szkolnym 2014/15 kontynuujemy akcję "Nakrętka". Zebrane nakrętki przekazywane są na bieżąco do Fundacji "Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci", przy ul. Jedności Narodowej 47/47a/49a.

W imieniu fundacji dziękujemy wszystkim za udział.

październik 20 2014

Makulatura

Podsumowanie akcji "Zbieramy makulaturę"

dashboard-real-time

W dniach 29.09.2014 - 2.10.2014 przeprowadziliśmy w naszej szkole zbiórkę makulatury. W sumie udało nam się zebrać 910kg makulatury, co dało kwotę 136zł. Zebrana kwota została przekazana na zakup książek do biblioteki szkolnej.

Serdecznie dziękujemy za udział w akcji.

październik 20 2014

Diagnoza

Diagnoza wstępna uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2014/2015

dashboard-real-time

We wrześniu i październiku została przeprowadzona wstępna diagnostyczna ocena rozwoju i możliwości dziecka rozpoczynającego naukę w klasie pierwszej. Celem jej było dostarczenie informacji o indywidualnych możliwościach i poziomie rozwoju fizycznego, społeczno – emocjonalnego dziecka oraz rozwoju jego funkcji poznawczo – motorycznych, warunkujących osiąganie sukcesów w edukacji szkolnej.
Więcej informacji do pabrania w pliku poniżej:

Diagnoza

październik 17 2014

Absolwenci

Zaproszenie absolwentów do napisania wspomnień i reflekcji

dashboard-real-time

Serdecznie zapraszamy Absolwentów naszej szkoły, do napisania krótkich wspomnień i refleksji
związanych z pobytem w Szkole Podstawowej nr 47 i przesłanie ich na adres:
krzak.malgorzata@gmail.com

Dziękujemy bardzo,
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne SP47

październik 09 2014

Zaproszenie

Uwagi dotyczące życia szkoły

dashboard-real-time

Zapraszamy serdecznie wszystkich rodziców do przekazywania propozycji i uwag dotyczących życia szkoły w formie pisemnej lub mailowej na adres sp47@op.pl

Z wyrazami szacunku,
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne SP47

październik 08 2014

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Pomoc dla rodzin z przynajmniej trójką dzieci

dashboard-real-time

W czerwcu 2014 roku została wprowadzona Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, która uprawnia do szeregu ulg na terenie całego kraju. W związku z tym proszę poinformować rodziców, o możliwości składania wniosków o wydanie karty (Karty Dużej Rodziny) w siedzibie Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny MOPS przy ul. Dąbrowskiego 11/2 w dni robocze poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach 7.30 do 15.30, we wtorki od 10.00 do 15.30.
Karta przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Więcej informacji na stronie: http://www.rodzina.gov.pl lub pod numerem tel. 71 782 35 94, 71 782 35 95 (Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny MOPS).

Wrzesień 19 2014

Spotkania z rodzicami

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2014/2015

dashboard-real-time

Spotkania z rodziacami uczniów klas "0"-6 będą odbywać się o godzinie 17

dla klas "0" - 3 w dniach

03.11.2014
15.12.2014
02.02.2015
23.03.2015
18.05.2015
22.06.2015

dla klas 4 - 6 w dniach

04.11.2014
16.12.2014
03.02.2015
24.03.2015
19.05.2015
23.06.2015

wrzesień 17 2014

Ubezpieczenie

Oferta ubezpieczyciela - Generali

dashboard-real-time

Oferta ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla uczniów, nauczycieli oraz personelu administracyjno – gospodarczego. Poniżej do pobrania informacje ogólne, warunki ubezpieczenia oraz formularz zgłoszenia szkody.

Ogólnie Warunki Formularz

wrzesień 10 2014

Ksero

Opłaty za ksero

Opłata na ksero w roku szkolnym 2014/2015 wynosi 20 zł.
Skarbnicy klasowi są proszeni o wpłacenie pieniędzy do końca października 2014r. na konto o numerze:
94 1020 5226 0000 6002 0418 5294.
W tytule przelewu prosze podać jakiej klasy wpłata dotyczy.

wrzesień 3 2014

INFORMACJA O OBIADACH

Osoby zainteresowane żywieniem dziecka powinny zgłosić ten fakt w świetlicy szkolnej.

dashboard-real-time

1 Obiady są dostarczane przez firmę: DGP CATERING PARTNER Sp. z o.o.

2 Cena za 1 obiad wynosi 6 zł. Jest to cena za wsad do kotła

3 Opłaty za obiady dokonują rodzice przelewem na konto szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Wysokość opłaty w listopadzie wyniosi 108 zł (bez 10.11.2014 - tego dnia obiadów nie będzie).

4 ODWOŁYWANIE OBIADÓW: odbywa się w dotychczasowych godzinach czyli do godz. 8.30 w dniu, którego odwołanie dotyczy telefonicznie na numer: 732816805

5 Jadłospis: poniżej do pobrania jadłospis obowiazujący w dniach 24.11.2014-05.12.2014

Jadłospis

lipiec 7 2014

Oddział przedszkolny w SP47

Dyrektor SP 47 informuje, że na dzień 1 grudnia 2014 r. przewidywany jest termin uruchomienia 6 oddziałów przedszkolnych, dla dzieci 3, 4 i 5 letnich.

dashboard-real-time

Wnioski rekrutacyjne (można pobrać ze strony www.edu.wroclaw.pl w zakładce "Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej" – "Pliki do pobrania instrukcje") można składać w sekretariacie szkoły od dnia 1 lipca 2014 r. do 31 sierpnia 2014r.

Dnia 8 września 2014 roku o godzinie 10.00 wywieszone zostaną list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. W dniach 8 – 10 września 2014 r. należy złożyć oświadczenie woli korzystania z usług przedszkola. Dnia 15 września 2014 r. o godzinie 10.00 zostanie wywieszona ostateczna lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

czerwiec 16 2014

Kalendarz wrocławskiej edukacji

Od nowego roku szkolnego będzie można sprawdzać najważniejsze szkolne wydarzenia w kalendarzu wrocławskiej edukacji.

dashboard-real-time

Kalendarz będzie dostępny na portalu www.edu.wroclaw.pl. Już dziś można sprawdzić kiedy będą wolne dni w najbliższym roku szkolnym, w tym celu należy wejść na stronę kalendarz. Pełna funkcjonalność kalendarza dostępna jest dla osób posiadających konto na portalu Wrocławska Edukacja www.edu.wroclaw.pl. Jeśli nie masz konta na portalu - zachęcamy do jego utworzenia – dzięki niemu będziesz miał dostęp nie tylko do kalendarza, ale także do dziennika elektronicznego, platformy edukacyjnej, konta w chmurze Microsoft (poczta, dysk sieciowy, Office Online). Sprawdzisz także dostępność książki w bibliotece.

Aby utworzyć konto na portalu zgłoś się do sekretariatu szkoły – tam uzyskasz pełną informację.

Czerwiec 9 2014

Wrocławska Edukacja

Tworzenie kont ucznia

W związku z licznymi pytaniami odnośnie tworzenia kont ucznia informujemy, iż dziecko biorące udział w rekrutacji elektronicznej posiada już swoje konto w systemie. Konto to ma jednak zakres ograniczony, tzn. nie ma możliwości skorzystania z dziennika elektronicznego, zasobów biblioteki szkolnej czy platformy edukacyjnej. Ponadto w ramach utworzenia konta rekrutacyjnego, wyrażona jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych jedynie w celu postępowania rekrutacyjnego. W związku z powyższym uczeń powinien wypełnić wniosek o utworzenie konta ucznia na portalu internetowym "Wrocławska Edukacja". Dzięki temu ma dostęp do wspomnianych funkcjonalnościach (innych, jak rekrutacja).

Administrator
Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą