Szkoła Podstawowa Nr 47

ul. Januszowicka 35-37
53-135 Wrocław
Telefon/Fax: 071-367-75-25
sp47@op.pl

Sekretariat jest czynny w godzinach 8:00 - 15:00
sierpień 29 2014

Spotkania z rodzicami

Pierwsze spotkania z rodzicami

dashboard-real-time

Pierwsze spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2014/2015 odbędą się 9 września 2014r.

dla klas "0" - 3 o godzinie 16.30

dla klas 4 - 6 o godzinie 18.00

sierpień 26 2014

Stypendium szkolne

Stypendium dla uczniów znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej

dashboard-real-time

Wnioski należy składać do Działu Projektów Edukacyjnych przy ul. Zapolskiej 4, piętro V, pokój nr 526 A (wejście możliwe tylko klatką schodową od ul. Bogusławskiego 6) w terminie do 15.09.2014 r.

Szczegóły

sierpień 26 2014

Wyprawka szkolna

Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r.

dashboard-real-time

Wnioski należy złożyć u pedagoga szkolnego do 4.09.2014 r.

Szczegóły

sierpień 19 2014

Rozpoczęcie roku szkolnego

Dyrektor SP 47 zaprasza na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

dashboard-real-time

Serdecznie zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 1 września 2014r.

godzina 9.00 klasy 3-6

godzina 11.00 klasy "0"-2

Sierpień 11 2014

Wyprawka szkolna

Wyprawka na rok szkolny 2014 / 2015


Pobierz


lipiec 7 2014

Oddział przedszkolny w SP47

Dyrektor SP 47 informuje, że na dzień 1 grudnia 2014 r. przewidywany jest termin uruchomienia 6 oddziałów przedszkolnych, dla dzieci 3, 4 i 5 letnich.

dashboard-real-time

Wnioski rekrutacyjne (można pobrać ze strony www.edu.wroclaw.pl w zakładce "Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej" – "Pliki do pobrania instrukcje") można składać w sekretariacie szkoły od dnia 1 lipca 2014 r. do 31 sierpnia 2014r.

Dnia 8 września 2014 roku o godzinie 10.00 wywieszone zostaną list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. W dniach 8 – 10 września 2014 r. należy złożyć oświadczenie woli korzystania z usług przedszkola. Dnia 15 września 2014 r. o godzinie 10.00 zostanie wywieszona ostateczna lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

czerwiec 16 2014

Kalendarz wrocławskiej edukacji

Od nowego roku szkolnego będzie można sprawdzać najważniejsze szkolne wydarzenia w kalendarzu wrocławskiej edukacji.

dashboard-real-time

Kalendarz będzie dostępny na portalu www.edu.wroclaw.pl. Już dziś można sprawdzić kiedy będą wolne dni w najbliższym roku szkolnym, w tym celu należy wejść na stronę kalendarz. Pełna funkcjonalność kalendarza dostępna jest dla osób posiadających konto na portalu Wrocławska Edukacja www.edu.wroclaw.pl. Jeśli nie masz konta na portalu - zachęcamy do jego utworzenia – dzięki niemu będziesz miał dostęp nie tylko do kalendarza, ale także do dziennika elektronicznego, platformy edukacyjnej, konta w chmurze Microsoft (poczta, dysk sieciowy, Office Online). Sprawdzisz także dostępność książki w bibliotece.

Aby utworzyć konto na portalu zgłoś się do sekretariatu szkoły – tam uzyskasz pełną informację.

Czerwiec 9 2014

Wrocławska Edukacja

Tworzenie kont ucznia

W związku z licznymi pytaniami odnośnie tworzenia kont ucznia informujemy, iż dziecko biorące udział w rekrutacji elektronicznej posiada już swoje konto w systemie. Konto to ma jednak zakres ograniczony, tzn. nie ma możliwości skorzystania z dziennika elektronicznego, zasobów biblioteki szkolnej czy platformy edukacyjnej. Ponadto w ramach utworzenia konta rekrutacyjnego, wyrażona jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych jedynie w celu postępowania rekrutacyjnego. W związku z powyższym uczeń powinien wypełnić wniosek o utworzenie konta ucznia na portalu internetowym "Wrocławska Edukacja". Dzięki temu ma dostęp do wspomnianych funkcjonalnościach (innych, jak rekrutacja).

Administrator
Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą